Download and Read books online PDF, TXT, ePub, PDB, RTF, FB2 & Audio Books files for your device. So, you can read the books in any times.

[22.34 MiB] ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒ Դ books by Սոնա Տիգրանյան

Սիրելի՛ բարեկամ
Հուսով ենք՝ դժվարություններ չեղան, կարողացար հաջողությամբ հաղթահարել նախորդ գիրքը: Այս գրքում մենք կուսումնասիրենք հայերենի բաղաձայնների ուղղագրությունը: Շարունակվում են զրույցները հայկական լեռնաշխարհի բնության մասին: Դու ծանոթ ես գրական ժանրերին՝ առասպել, էպոս, առակ, առած, բանաստեղծություն, պատմվածք, նովել, հեքիաթ, մանրապատում, վիպակ, վեպ: Կծանոթանաս նաև մի ժանրի, որ անվանում ենք պիես: Գիրքն ավարտվում է Պարույր Սևակի «Օրհնություն» բանաստեղծությամբ:
Հաջողություն ենք մաղթում:
ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒ Դ
Title:ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒ Դ
Format Type:eBook PDF / e-Pub
Author:
Date release:
Size:22.34 MiB
Category:Reference, Books, Kids, Learning to Read, Intermediate Readers
Comments
 • Travels with a Tangerine
 • Cairo Sights
 • From the Holy Mountain
 • Conversational Hebrew Quick and Easy: PART III: The Most Innovative Technique To Learn the Hebrew Language
 • Let's Go to Israel
 • Istanbul (Turkey) - Wink Travel Guide
 • Syria - Culture Smart!
 • Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah (Volume I of II)
 • Out of Istanbul
 • DK Eyewitness Jerusalem, Israel and the Palestinian Territories
 • A Day in Doha
 • Turkey Travel Guide
 • CultureShock! Morocco
 • DK Eyewitness Top 10 Istanbul
 • Top 10 Cairo and the Nile
 • In an Antique Land
 • Jordan Travel Guide
 • The Foundation of the Ottoman Empire
 • Insight Guides Oman & the UAE (Travel Guide eBook)
 • Misadventure in the Middle East
 • Jerusalem, Israel Travel Guide - Sightseeing, Hotel, Restaurant & Shopping Highlights (Illustrated)
 • Five Books of Exploration and Travel
 • Pocket Dubai Travel Guide
 • The Christian Traveler's Guide to the Holy Land

Online Library 2021 By this website is in no way intended to support illegal activity. We uses Search API to find the overview of books over the internet, but we dont host any files. All document files are the property of their respective owners, please respect the publisher and the author for their copyrighted creations. If you find documents that should not be here please report them.