Télécharger | Wat gebeurt er als je dood gaat? | ePub/PDF

Download Wat gebeurt er als je dood gaat?
Hans Stolp beschrijft in 'Wat gebeurt er als je dood gaat?' de reis door de astrale wereld die een gestorvene na overlijden begint.
Wat gebeurt er als je doodgaat? De bijzondere liefdevolle manier waarop Hans Stolp schrijft over het stervensproces geeft naast troost ook verhelderende inzichten. Als iemand sterft, ziet hij zijn lichaam wegglijden. Anders dan de achterblijvenden denken, is dit een moment van diepe vreugde: de gestorvene ervaart nu dat de geest sterker is dan de materie en dat hij leeft, ook al is zijn lichaam hem ontvallen. Bij het sterven wordt hij bijgestaan door gestorven geliefden en engelen. De reis is stap voor stap beschreven.

"Wees niet bang voor de reis die begint als je dood gaat. Een liefde, groots en verwarmend, zal je omhullen, zodat je het gevoel zult krijgen: eindelijk ben ik thuis." – Hans Stolp
Title:Wat gebeurt er als je dood gaat? | ePub | Kindle books
Author:
Format:eBook PDF / e-Pub / Kindle / Audible
Release:
Size:415.58 KiB
  • Download and Read Online La casa nella nebbia
  • Download and Read Online L'uomo del porto
  • Download and Read Online Irresistibile
  • Download and Read Online Un amore quasi per caso
  • Download and Read Online Fiori sopra l'inferno
  • Download and Read Online Luna e le bugie
  • Download and Read Online Mirka Andolfo's Sweet Paprika #1
  • Download and Read Online Cambiare l'acqua ai fiori
  • Download and Read Online Il poeta è tornato
  • Download and Read Online Questo pazzo pazzo amore