Télécharger | Mag ik je geen advies geven? | ePub/PDF

Download Mag ik je geen advies geven?
Zό simpel en vanzelfsprekend, heel vreemd dat deze methode niet eerder is bedacht.' Zo reageert menigeen na kennis te hebben gemaakt met de door de bekende psycholoog Huub Buijssen ontwikkelde ''methode coachende gespreksvoering''. De methode, die hij beschrijft in Mag ik je geen advies geven? is even simpel als effectief. In zes korte stappen laat de methode degene die met een probleem worstelt, niet alleen zelf een haalbare oplossing bedenken maar ook een concreet plan van aanpak. Een groot voordeel van de methode is dat deze heel breed toepasbaar is. Zo is ze niet alleen heel geschikt voor het voeren van helpende gesprekken in zorg en welzijn, maar is ze ook een bruikbaar instrument voor coachend leiderschap, voor intervisie en voor leerling- en stagebegeleiding.
Title:Mag ik je geen advies geven? | ePub | Kindle books
Author:
Format:eBook PDF / e-Pub / Kindle / Audible
Release:
Size:3.17 MiB
  • Download and Read Online El humor de mi vida
  • Download and Read Online El juego del alma
  • Download and Read Online Una cura para el alma
  • Download and Read Online La octava vida
  • Download and Read Online La Nena (La novia gitana 3)
  • Download and Read Online Mi luna de miel contigo
  • Download and Read Online La historia secreta del Señor White
  • Download and Read Online Las Guerreras Maxwell, 3. Siempre te encontraré
  • Download and Read Online Todos tus besos (Los Greenwood 3)
  • Download and Read Online Rey blanco